• Wereldwijde collectie

  Alle uithoeken van de wereld

  Onze onderzoekers werken wereldwijd om de natuurlijke rijkdom op aarde te beschrijven, te begrijpen en te behouden. Ze reizen naar alle uithoeken van de wereld. Onder strikte voorwaarden verzamelen zij de natuur en leggen deze vast, met als doel de verbazingwekkende rijkdom te kunnen begrijpen.

  Alle uithoeken van de wereld
 • Wetenschappelijke tijdmachine

  De rijkscollectie van Naturalis vormt als het ware een tijdmachine. Het stelt wetenschappers in staat de biologische en geologische diversiteit in kaart te brengen van verleden en heden, met een blik op de toekomst. Alles bij elkaar betekent het materiaal van overal ter wereld een onmisbaar startpunt voor actuele vraagstukken, zo als klimaatverandering en het verdwijnen van soorten.

  Bekijk de Naturalis showreel Contact

Vraag naar kennis

Bij Naturalis werken ruim honderd onderzoekers, opererend in internationaal teamverband. Met hun wetenschappelijk onderzoek stuwen zij de kennisontwikkeling voort, nodig om nog onbekende plant- en diersoorten te beschrijven, inclusief hun onderlinge samenhang die voorkomt uit miljoenen jaren evolutie. Met nieuwe technologieën genereren onze onderzoekers in hoog tempo en op grote schaal fundamentele kennis waar veel vraag naar is. Door voorop te lopen in samenwerkingsprojecten gericht op digitale ontsluiting, brengen we één wereldomvattende biodiversiteitscollectie tot stand. En we maken raadpleging mogelijk van collectie(data) voor wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke doeleinden en publiekspresentaties.

 

Buitengewone reizen

Alle moderne ontwikkelingen nemen we mee in datgene wat aan de basis staat van ons onderzoeksinstituut: het uitvoeren van wetenschappelijke expedities. Naturalis Scientific Expeditions maakt het mogelijk onderdeel te zijn van deze buitengewone reizen.

 

(Foto’s: Fotografie Lievense)