Dr. Ing. Vincent Kalkman is onderzoeker bij Naturalis en programmaleider van de expeditie naar Bhutan. Hij heeft vele jaren ervaring in de tropen en is expert op het gebied van libellen en de bescherming van hommels. Daarnaast werkt Vincent voor het EIS Kenniscentrum Insecten.

 

In nauwe samenwerking met specialisten en studenten uit Bhutan richt Vincent zich tijdens de expeditie op het beschrijven van de soortenrijkdom die we tegenkomen. De speciale interesse van Vincent en zijn collega’s uit binnen- en buitenland gaat uit naar dier- en plantengroepen die voor de bevolking belangrijk zijn. Gegevens die tijdens het veldwerk worden verzameld, gebruiken onderzoekers zoals Vincent om de impact van klimaatverandering te modelleren. Dit stelt de Bhutaanse overheid in staat om maatregelen te treffen waar dat nodig is.

Contact

 Dr. ing. Vincent Kalkman