Dr. Anne Schulp is paleontoloog en onderzoeker bij Naturalis. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn onderzoek naar de mosasauriërs van Maastricht. Bij Naturalis verwierf Anne onder meer bekendheid met zijn rol als expeditieleider naar T. rex Trix in Montana (VS).

 

Het imposante skelet van deze roofdinosauriër is de nachtwacht van de natuurhistorie en krijgt een ereplek in het vernieuwde Naturalis. Ook leidde Anne de expeditie rond de opgraving van een groep plantenetende dinosauriërs Triceratops, die tevens in het museum worden tentoongesteld.

 

Tijdens de expeditie houdt Anne zich voornamelijk bezig met de opgraving van een langnekdinosauriër. Behalve het blootleggen van de skeletresten, werpt de onderzoeker zich ook op het verder vrijmaken van een aardlaag met versteende pootafdrukken van deze uitgestorven reptielen. Uit zulke sporen valt onder meer informatie af te leiden uit het kuddegedrag van de dieren; de speciale interesse van Anne. Eerder bestudeerde de dino-expert versteende sporen van kuddes langnekdinosauriërs in de Pyreneeën, Bolivia en Jemen.

 

Contact

 Dr. Anne Schulp